Polityka jakości

Wysoka jakość oferowanych produktów i usług są gwarantem spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta.

Dążymy do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów, umocnienia pozycji firmy na rynku polskim oraz oferowania kompleksowej obsługi Klienta. 

Swój cel realizujemy poprzez:

  • doskonalenie organizacji pracy i zarządzania,
  • bezpośrednią sprzedaż do Klienta naszych wyrobów gwarantując kontrolę nad ich najwyższą jakością w całym łańcuchu dostaw,
  • podnoszenie kompetencji Pracowników oraz realizację oczekiwań Klientów,
  • sprawną, profesjonalną i przyjazną obsługę Klientów, która oparta jest na zasadach poszanowania praw, wzajemnego zaufania i wiarygodności,
  • usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej przy zaangażowaniu wszystkich pracowników,
  • działania na rzecz Klienta oparte o potencjał własny, krajowych instytutów badawczych oraz wiedzę niezależnych ekspertów,
  • podejmowane działania zgodne ze stosowanymi normami, wytycznymi i przepisami prawa.